kontakt@strefawroclaw.pl| 799 160 160

Często zdarza się, że szkoły po to aby pozyskać klientów zaniżają sztucznie ceny. Więcej  na ten temat można przeczytać w zakładce Jak wybrać szkołę nauki jazdy? Dopiero po wyborze ośrodka okazuje się, że napotykamy dużo ukrytych kosztów. Szkoły pobierają dodatkowe opłaty np. za materiały szkoleniowe, egzamin wewnętrzny, wydanie dokumentów itd. czy też nie wykorzystują optymalnie oferowanych w cenie kursu godzin, co w rezultacie doprowadza do podniesienia ceny początkowej kursu.

3D Man Stop Sign

W ośrodku szkolenia kierowców StrefaWrocław:

  • Maksymalnie wykorzystujemy gwarantowane 30 godzin nauki praktycznej w celu przekazania całego materiału szkoleniowego i wszystkich zadań egzaminacyjnych
  • Dzięki dobrej jakości szkolenia w naszej szkole kursanci nie są zmuszani do dokupywania dodatkowych godzin jazd, tylko po to by zrekompensować niską cenę kursu
  • Nie pobieramy dodatkowych opłat za czynności pomocnicze i dodatkowe tj, włączanie programu do rozwiązywania testów, materiały szkoleniowe, egzamin wewnętrzny czy wydanie dokumentów w przypadku zmiany OSK
  • Nie stosujemy kar pieniężnych za spóźnienie, nieobecność na zajęciach, uszkodzenie samochodu czy zerwanie umowy z OSK i rezygnację ze szkolenia.