kontakt@strefawroclaw.pl| 799 160 160

Zanim przystąpimy do wyboru szkoły nauki jazdy musimy pozyskać tak zwany Profil kandydata na kierowcę. Należy to uczynić w komórce zajmującej się sprawami komunikacyjnym właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu. We Wrocławiu Profil pozyskamy w Urzędzie Miejskim, mieszkańcy powiatu wrocławskiego muszą udać się do Starostwa Powiatowego.

Aby zdobyć profil kandydata na kierowcę należy zgłosić się do właściwego urzędu z wnioskiem o wydanie prawa jazdy, fotografiami o wymiarach 3,5 x 4,5 cm oraz orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Szczegółowy opis procedury pozyskania profilu kandydata na kierowcę dla mieszkańców Wrocławia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Profil kandydata na kierowcę generowany jest we właściwym urzędzie na poczekaniu.

Dopiero po pozyskania Profilu możemy rozpocząć naukę w szkole nauki jazdy.

Jeśli rozpoczęliśmy naukę w szkole jazdy przed 19 stycznia 2013 r. , i chcemy ją teraz kontynuować nie mamy obowiązku wyrabiania PKK. Obowiązują nas stare zasady, czyli nasze dokumenty złożone w ośrodku szkolenia kierowców są aktualne. Na tym etapie możemy kontynuować naukę w szkole, którą wybraliśmy ale możemy również dokonać zmiany OSK.