kontakt@strefawroclaw.pl| 799 160 160

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
 3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg,
 4. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; czyli motorowerem i czterokołowcem lekkim

Ponadto kategoria B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Prowadzimy kursy w kategorii B oraz jazdy doszkalające.

Cena kursu 1950 zł

W ramach kursu zapewniamy:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych
 • 30 godzin zajęć praktycznych
 • profesjonalny kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • materiały szkoleniowe
 • płytę DVD z aktualnymi pytaniami egzaminacyjnymi
 • wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny
 • indywidualne konsultacje z zakresu przepisów ruchu drogowego i zasad egzaminowania bez limitu
 • jazdy obserwacyjne bez limitu
 • możliwość opłaty za kurs w systemie ratalnym
 • przygotowanie do nowego egzaminu teoretycznego
 • profesjonalną, doświadczoną kadrę instruktorską
 • jazdy po strefie egzaminacyjnej
 • jazdy po autostradzie
 • dostępność instruktorów w tygodniu i w weekendy
 • indywidualne dostosowanie godzin jazdy do potrzeb kursanta
 • systematyczność i regularność jazd
 • nagrywanie uwag instruktora na videorejestrator, umożliwiające kursantom odtworzenie i przeanalizowanie sytuacji zaistniałych na drodze i eliminację błędnych zachowań w cenie kursu
 • analizę prawidłowych zachowań na drodze na elektronicznych urządzeniach mobilnych
 • czyste i sprawne samochody identyczne jak na egzaminie państwowym w standardzie z klimatyzacją
 • możliwość zdawania egzaminu państwowego na samochodzie naszego ośrodka
 • oświetlony plac manewrowy taki sam jak na egzaminie państwowym
 • wsparcie instruktora z uprawnieniami egzaminatora
 • wsparcie psychologa dla zainteresowanych
 • indywidualną opiekę instruktora “mentora” przez cały czas trwania kursu