kontakt@strefawroclaw.pl| 799 160 160

Jest sprawą oczywistą, że wykonywania określonych czynności można nauczyć na wiele sposobów.  Te same umiejętności można opanować lepiej bądź gorzej, w krótszym lub w dłuższym czasie. W zakresie techniki prowadzenia pojazdów bardzo dużo zależy od nauczyciela i przyjętej metody nauczania. Dzięki temu, że stosujemy autorskie metody, osiągamy pozytywne efekty szkoleniowe. Dzięki naszemu 10 letniemu doświadczeniu w branży wypracowaliśmy sposoby, które pozwalają na osiągnięcie bardzo dobrych efektów w krótkim czasie.

3D Man Car

Tylko w OSK StrefaWrocław oferujemy autorskie metody nauczania

  • Dużą wagę przywiązujemy do wyrobienia w kursantach prawidłowych nawyków w zakresie technicznej obsługi pojazdów. Dobre opanowanie właściwych nawyków w tym zakresie ma podstawowe znaczenie w całym procesie nauczania, ale stanowi dopiero bazę do dalszej nauki
  • Naszym głównym celem jest wymuszanie na kursantach nieustannego wysiłku intelektualnego a nie tylko nauczenie ich prawidłowej obsługi pojazdu od strony technicznej i jazdy “na pamięć” po strefie egzaminacyjnej
  • Podczas jazdy na bieżąco tłumaczymy prawidłowe i nieprawidłowe zachowania na drodze; uczymy właściwego przejazdu przez bardziej skomplikowane skrzyżowania i inne trudniejsze miejsca nie na zasadzie opanowania pewnych zachowań na pamięć ale zmuszamy do myślenia jak je prawidłowo pokonać; powtarzamy wielokrotnie przejazdy przez miejsca sprawiające problemy, aż do uzyskania pozytywnego efektu w postaci wypracowania prawidłowego zachowania w określonych sytuacjach
  • Wykorzystujemy elektroniczne urządzenia mobilne do celów dydaktycznych (prezentacje prawidłowego przejazdu przez skomplikowane skrzyżowania, właściwych i niewłaściwych zachowań na drodze)
  • Udzielane porady szkoleniowe nagrywamy na elektroniczne nośniki, umożliwiające ich odtworzenie
  • Oferujemy darmowe konsultacje z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz z zasad przeprowadzania
    egzaminu państwowego udzielane przez instruktora z uprawnieniami egzaminatora kandydatów na kierowców
  • Proponujemy bezpłatne obserwacje jazdy innych kursantów
  • Tylko u nas pomoc psychologiczna na życzenie